Preloader

Staff Members

Page Visit :3798Shri Vinay Sharma
Librarian
Dr. A. K. Singh
Principal
Shri K. K. Shrivastav
HOD (Mechanical )
Shri Saurabh Joshi
Clerk
Shri Abhinav Chauhan
Clerk
Shri Manoj Kumar
Clerk
Miss Vimla Sharma
Lecturer Civil
Smt Shalini Sharma
Lect.(Mathematics)
Smt Ruchita Joshi
Lec.( Mechanical )
Smt Pratibha Arya
Lec.( Physics )
Miss Nistha Arya
Lec .( Mechanical )
Shri Udaveer Singh Chauhan
Workshop Instructure
Shri Papin Kumar
Workshop Instructure