Preloader

Staff MembersDr. A. K. Singh
Principal

Shri K. K. Shrivastav
HOD (Mechanical )

Miss Vimla Sharma
Lecturer Civil

Smt Shalini Sharma
Lect.(Mathematics)

Smt Ruchita Joshi
Lec.( Mechanical )

Smt Pratibha Arya
Lec.( Physics )

Miss Nistha Arya
Lec .( Mechanical )

Shri Udaveer Singh Chauhan
Workshop Instructure

Shri Papin Kumar
Workshop Instructure